AUTORSKÉ PRÁVO

V oboru autorského práva Vám mohu poskytout zejména tyto právní služby:

  • příprava či posouzení licenční smlouvy
  • příprava či posouzení smlouvy o koupi uměleckých děl
  • příprava či posouzení smlouvy o vytvoření uměleckých děl
  • příprava či posouzení smlouvy o přepravě uměleckých děl
  • příprava či posouzení smlouvy o pořádání výstav nebo vernisáží uměleckých děl