PRACOVNÍ PRÁVO

V oboru pracovního práva Vám mohu poskytnout zejména tyto právní služby:

  • příprava či posouzení pracovní smlouvy
  • příprava či posouzení dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti
  • příprava či posouzení vnitřních předpisů zaměstnavatele
  • příprava či posouzení dohody o hmotné odpovědnosti
  • příprava či posouzení dohody o skončení pracovního poměru, výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru
  • soudní vymáhání dlužné mzdy či její náhrady
  • uplatnění neplatnosti výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru
  • uplatnění nároku zaměstnavatele na náhradu škody vůči zaměstnanci
  • uplatnění nároku zaměstnance na náhradu škody vůči zaměstnavateli
  • uplatnění nároku zaměstnance na náhradu škody nebo nemajetkové újmy vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání vůči zaměstnavateli