SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Ve správním řízení Vám mohu poskytnout zejména tyto právní služby:

  • zastupování účastníka ve správním řízení před orgány státní správy
  • zastupování účastníka v přestupkovém řízení
  • zastupování účastníka v územním či stavebním řízení
  • příprava návrhů katastrálnímu úřadu (např. návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí)
  • příprava návrhů či podání orgánům státní správy (např. návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, odvolání, rozkladu)