RODINNÉ PRÁVO

V oboru rodinného práva Vám mohu poskytnout zejména tyto právní služby:

  • příprava či posouzení předmanželské smlouvy
  • obstarání rozvodu manželství (sporného i nesporného)
  • obstarání vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství
  • obstarání úpravy výživného pro manžela nebo rozvedeného manžela
  • obstarání úpravy péče a výživy nezletilých dětí a osobního styku s nimi pro dobu do rozvodu a po rozvodu manželství
  • příprava či posouzení smlouvy o změně rozsahu společného jmění manželů
  • obstarání schválení právních jednání za nezletilé děti
  • obstárání určení či popření otcovství
  • obstarání zvýšení, snížení, zrušení či vymáhání výživného