TRESTNÍ PRÁVO

V oboru trestního práva Vám mohu poskytnout zejména tyto právní služby:

 • poskytování právních porad (i obviněnému ve vazbě)
 • obhajoba obviněného v trestním řízení (v přípravném řízení a v řízení před soudem)
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • účast při podání vysvětlení osobou orgánu činnému v trestním řízení
 • účast při výslechu svědka orgánem činným v trestním řízení
 • příprava stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání
 • příprava stížnosti proti usnesení o vzetí do vazby
 • příprava žádosti o propuštění z vazby
 • příprava stížnosti proti rozhodnutí o vazbě
 • příprava odvolání proti rozsudku
 • příprava dovolání, podnětu k podání stížnosti pro porušení zákona či návrhu na povolení obnovy řízení
 • příprava žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody