ROZHODČÍ ŘÍZENÍ

V rozhodčím řízení Vám mohu poskytnout zejména tyto právní služby:

  • zastupování účastníka v řízení před rozhodcem či rozhodčím soudem
  • příprava podání rozhodci či rozhodčímu soudu (např. žaloby či vyjádření k žalobě)