PRŮMYSLOVÁ PRÁVA

V oboru průmyslových práv Vám mohu poskytnout zejména tyto právní služby:

  • obstarání registrace ochranné známky
  • příprava či posouzení licenční smlouvy k ochranné známce